Totaaloplossing

CareAssist is een modulair opgebouwde totaaloplossing. Dat wil zeggen dat het voor elke organisatie, groot of klein, bruikbaar en betaalbaar is. Wat de dienstverlening in de intra- en extramurale zorgwereld ook is, CareAssist biedt een gedegen oplossing. Al voor een lage maandelijkse investering is de basisversie inzetbaar. Uitbreiding kan geleidelijk, zodat de medewerkers, maar ook de cliënten, de tijd krijgen om de werkwijze zich eigen te maken. CareAssist is intuïtief zodat het voor de zorgverlener en de cliënten voelt alsof het voor hen gemaakt is. Ze kunnen hun eigen mobiele omgeving hiervoor gebruiken. Ons uitgangspunt is een applicatie die inzetbaar is, zonder extra investeringen in hardware.

Electronisch cliënten dossier

Ondersteunt in efficiënte en cliëntgerichte zorg

Werkt met alle classificatiesystemen (o.a. Omaha)

Toolbox voor de inrichting

Toegankelijk voor cliënt en ondersteunende partijen

Digitaal zorgverlenersdossier

Eigen omgeving voor elke zorgverlener

Vastleggen en bijhouden competenties

Aanvragen en vastleggen verlof en verzuim

Documenten van en voor de zorgverlener

Planning en online urenverwerking

Altijd inzicht in rooster, zorgverlener accordeert uren online

Routeplanning

Langdurige planning

Dagvoorzieningplanning

Etmalenplanning

Online urenverwerking

Financieel beheer cliënt en medewerker

Financiële registratie en verantwoording volgens doordacht en succesvol werkproces

Cliëntregistratie voor alle financieringsstromen

Registratie, salarisverwerking, facturatie voor medewerkers en zzp’ers

Digitaal declareren

Ondersteuning in alle declaratievormen bij gemeente, verzekeraar en zorgkantoor en CAK
Ondersteuning voor iWMO / iWLZ / iZVW / iJW / PGB / Kraamzorg

Communicatie

Diverse vormen van informatievoorziening en -uitwisseling

Persoonlijke en groepsgewijze (nieuws)berichten

Instructiefilms

Protocollen

Rapportages

CareAssist Online is een breed platform met informatie voor zorgverleners, cliënten en mantelzorgers. Zorgverleners kunnen hun werkrooster inzien, afspraken aanpassen en onkosten registreren. Daarnaast kunnen ze cliëntinformatie, cliëntrapportages en het cliëntrooster inzien. Met CareAssist Online kan een cliëntportaal of een portaal voor mantelzorgers worden ingericht. Vanzelfsprekend werkt het platform op pc, tablet en smartphone.

Download: Itension – CareAssist Online Basis leaflet – V1.1

Ieder bedrijf kent wel een reiskostenregeling. In CareAssist is het mogelijk om deze regeling vast te leggen. De module Automatische Onkostenberekening wordt op bedrijfsniveau ingebouwd, waarna het berekenen van de reiskosten op zorgverlenersniveau automatisch gebeurt.

Download: Itension – CareAssist Automatische Onkostenberekening leaflet – V1.0

De module Bestandsbeheer creëert een beheerstructuur voor informatie binnen uw organisatie. Met behulp van de juiste inrichting en autorisaties krijgen medewerkers de informatie die relevant is voor het uitoefenen van hun functie.

Download: Itension – CareAssist Bestandsbeheer leaflet – V1.0

De module Competentiemanagement biedt de mogelijkheid om voor iedere zorgverlener vast te leggen over welke competenties ze beschikken. Zo kan de zorgvraag zo efficiënt mogelijk gekoppeld worden aan de meest geschikte zorgverleners. Gevolg is dat de zorgvraag gekoppeld wordt aan het juiste tarief.

Download: Itension – CareAssist Competentiemanagement leaflet – V1.0

Met de module Digitale Loonstroken en Facturen is het eenvoudig om deze documenten digitaal beschikbaar te stellen aan eigen medewerkers, maar ook aan zzp’ers en cliënten.

Download: Itension – CareAssist Digitale loonstroken en facturen leaflet – V1.0

I-tension biedt al jaren professionele oplossingen voor het creëren van documenten, presentaties en mail. Veel bedrijven professionaliseren hiermee hun communicatie, uitstraling en werkwijze. De oplossing WorldWideOffice is als module Documentcreatie onderdeel geworden van CareAssist.

Download: Itension – CareAssist Documentcreatie leaflet – V1.0

Zorgorganisaties en ook budgethouders vragen steeds meer om een ECD dat ondersteunt bij een efficiënte wijze van het leveren van cliëntgerichte zorg met behulp van een classificatiesysteem.

Download: Itension – CareAssist ECD leaflet – V1.1

Met de module Verlof / Verzuim worden op eenvoudige wijze alle verlof- en verzuimdagen binnen uw organisatie correct geregistreerd en verwerkt op basis van het contract in combinatie met de daadwerkelijk gemaakte uren.

Download: Itension – CareAssist Verlof – Verzuim leaflet – V1.0